TÄVLINGSVILLKOR

ANMÄLAN

Anmälan till samtliga kvaltävlingar är bindande när anmälningstiden är slut. Uteblivna deltagare blir betalningsskyldiga till klubben för startavgiften. Vid sjukdom skall sjukintyg kunna visas från det datum som tävlingen spelats och således blir man inte betalningsskyldig. Man får byta spelare till en kvaltävling men detta ska meddelas minst 30min innan start till tävlingsledningen. 

ÅLDER

Alla över 12 år får delta i våra tävlingar, men minst en deltagare i varje lag måste vara över 18år vid tävlingstillfället.


HCP

Vi vill rikta våra tävlingar till alla nivåer av golfspelare, därför får alla mellan +8,0 till 54 i hcp delta i våra tävlingar. Dock får man max tillgodoräkna sig hcp 34, om man har över det. Lagets HCP uträknas som följande exempel;

Lagmedlem1, HCP 47.3(högst i laget), får tillgodoräkna sig endast 34.0, vilket ger SHCP 35.

Lagmedlem2, HCP 13.5(Lägst i laget), vilket ger SHCP 15.

Lagmedlem1(Högst) får 35 * 0,5 = 17.5 slag. Lagmedlem2(Lägst) får 15 * 0,2 = 3 slag.
Laget får totalt 20,5 slag i tävlingen.


SPELFORM

Spelformen är slaggolf och  är uppdelad i 3 delar under rundan. Det finns inga restriktioner på antal utslag, puttar eller något annat.

Par 3: Greensome, båda slår ut och sedan väljs en boll att fortsätta på. Därefter vartannat slag tills bollen är i hål.

Par 4: Scramble, båda slår ut, en boll väljs, och båda slår från denna ej längre ifrån ett scorekort. Detta pågår tills bollen är i hål.

Par 5: Bästboll, Hålet spelas som vanligt på varsin boll. Bästa brutto skrivs upp på scorekortet.

Detta ger er sedan ett total bruttoresultat(Antal faktiska slag) som ni tar minus ert SHCP. Detta blir ert nettoresultat som räknas i tävlingen. Tävlingen spelas enligt Golfens regelbok.


KVALIFICERING

De 72 lag med flest antal poäng i vår poängstege går vidare till riksfinalen som spelas på Knistad Herrgård den 19-20e september 2021. Kvalificering ger laget övernattning, middag samt 2 dagars tävlingsspel på Knistad G&CC under specificerat datum. Kan man inte delta i finalen går platsen vidare i poängstegen. Man kan inte överlåta sin plats till något annat lag

AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT

Vid lika resultat i resultatlistan går vi efter följande metod; Lägst totala HCP(Max 34,0 på en spelare), bästa sista 9/6/3/1, och slutligen lottning. Blir det däremot lika på första och/eller andraplatsen spelas ett särspel på banan, vilka hål avgörs av tävlingsledare. På riksfinalen spelas endast särspel om förstaplatsen vid lika.


PUBLICERINGSRÄTTIGHETER

Vid deltagande i någon av Swedish Team Trophy's tävlingar så godkänner deltagare att tävlingsledningen från Golfarna.se får fota och filma material till dess hemsida, sociala medier, reklambroschyrer eller liknande. Om ni inte önskar att vara med på bild så meddelar ni oss vid start, eller kontaktar oss per mail eller telefon.

GODKÄNNANDE AV MAILUTSKICK

Samtliga deltagare i en tävling av Swedish Team Trophy godkänner att deras mail används till utskick från Barwick Golf AB och dess varumärken. Mailutskick sker främst i form av erbjudanden, tävlingsscheman, speciella meddelanden angående just din tävling med mera. Man kan när som helst välja att avstå från dessa mail genom att kontakta oss.

ÖVERTRÄDELSE

Vid överträdelse av villkor, tävlingsregler eller något av det som tävlingsledare bestämt ska gälla, sker diskvalificering. Deltagare ska handla på ett sådant sätt som ger tävlingarna en rättvis utgång, utan att aktivt försöka hitta kryphål i regler eller villkor. 


Mer info eller frågor, kontakta oss på 072-253 30 87 eller mail info@golfarna.se.